Uitnodiging Freya Van den Bossche: “Jeugdhulpverlening (z)onder dwang?”

Uitnodiging Freya Van den Bossche: “Jeugdhulpverlening (z)onder dwang?”

Gemiddeld twintig keer per jaar wordt een jongere met een psychiatrische stoornis en verstandelijke handicap opgesloten in een isoleercel in Vlaanderen. Dat cijfer is verontrustend aangezien het aantal elk jaar toeneemt. Zo'n afzondering is immers een drastische ingreep: onder dwang opgenomen worden in een isolatiecel, op een moment van grote crisis, laat sporen na bij deze kwetsbare groep kinderen en jongeren.

Niet alleen het aantal stijgt, maar ook de duur van het verblijf in isolement loopt op. Meer dan eens wordt een kind voor meer dan 24 uur in eenzame opsluiting afgezonderd. “Het is zeker niet eenvoudig om met heftige emoties en agressie om te gaan. Hulpverleners verdienen daarom onze steun”, zegt sp.a parlementslid Freya Van den Bossche, “maar ze moeten tools aangereikt krijgen om daarmee om te gaan.”

Nochtans tonen internationale voorbeelden ons dat het anders kan. In Noorwegen zijn eenzame opsluitingen voor kinderen onder 16 jaar verboden. Wat kunnen we hiervan leren? Welke cultuuromslag is nodig? Hoe kunnen we door aanpassingen aan de infrastructuur van jeugdhulpvoorzieningen isolatie vermijden? En wat is het alternatief voor eenzame isolatie? Deze en andere vragen komen aan bod op de studiedag 'Jeugdhulpverlening (z)onder dwang?', een initiatief van Freya Van den Bossche, Ignaas Devisch, Ariane Bazan, Trees Traversier en Tom Verhaeghe en mogelijk gemaakt door sp.a.

Iedereen is van harte welkom op deze studienamiddag. Inschrijven kan via inschrijven1december@outlook.be. De professoren Ariane Bazan (ULB) en Ignaas Devisch (UGent) zitten de namiddag voor en willen aan het eind van de dag een aantal concrete beleidsadviezen opstellen. Minister Vandeurzen heeft immers in het Vlaams parlement beloofd eenzame opsluiting op termijn voor minderjarigen af te schaffen. We wensen hem aan dat woord te houden en hem daartoe ook handvaten aan te reiken.

Indien jullie met Prof. Bazan of Prof. Devisch contact willen opnemen, dan kan dat via Ariane.Bazan@ulb.ac.be of Ignaas.Devisch@ugent.be

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel