Uitnodiging #jijmaaktmorgen - eenheid in verscheidenheid

Uitnodiging #jijmaaktmorgen - eenheid in verscheidenheid

Yasmine Kherbache en Resul Tapmaz gaan in gesprek over de toekomst van onze diverse samenleving

Onze samenleving is diverser dan ooit. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen. Tegelijk groeien het onbehagen, de angst en de polarisatie bij grote groepen van de bevolking. Sp.a ziet geen toekomst in het oppoken van het wantrouwen, maar wil voluit gaan voor verbondenheid en samenwerking als fundamenten van een samenleving waarin iedereen vrij en gelijkwaardig kan zijn.

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache en Gents schepen Resul Tapmaz nodigen u uit op een gespreksavond over de uitdagingen en mogelijkheden van de diverse samenleving, nu donderdag om 20u in Sportschool9duust, Meibloemstraat 80 in Gent. 

Wees welkom om het gesprek mee aan te gaan. 

Contacteer ons
Laurens Teerlinck woordvoerder Resul Tapmaz
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel