‘Uitstel kernuitstap is nefast voor hernieuwbare energie’

 

Een nieuw uitstel van de sluiting van de oude Belgische kerncentrales zet de ontwikkeling van toekomstgerichte hernieuwbare energie op de helling. Dat zeggen sp.a-energiespecialisten Karin Temmerman en Rob Beenders in een reactie op het voorstel van het VBO om de kerncentrales langer open te houden. ‘Als minister Tommelein écht meent dat de toekomst voor hem hernieuwbaar is, dan moet hij zich met zijn volle gewicht achter de kernuitstap zetten”, zeggen Beenders en Temmerman. ‘Alleen als de kerncentrales sluiten worden investeringen in nieuwe technologieën volop rendabel.’ Sp.a pleit voor een energiepact tussen de verschillende overheden om een duurzame, betaalbare energievoorziening te garanderen aan al onze gezinnen en bedrijven.

 

“Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit vandaag voor meer realisme in het energiebeleid, maar doet vervolgens het meest onrealistische voorstel ooit”, zeggen Temmerman en Beenders. “Om écht werk te maken van een energiewende in België, moeten we net zo snel mogelijk af van de kerncentrales. Die zijn immers niet alleen onveilig en vervuilend, ze zijn ook niet inpasbaar in een energiesysteem met wind- en zonne-energie. Bovendien remt de onzekerheid over de toekomst investeringen in hernieuwbare energie af. Het is perfect mogelijk om onze kerncentrales te sluiten én tegelijk op een betaalbare manier de klimaatdoelen te realiseren, zoals onder meer zwart op wit blijkt uit de studie ‘Our Energy Future’ van het studiebureau 3E.”

 

“Het wordt hoog tijd om aan die energiewende te beginnen. Een eerste noodzakelijke stap is een Belgisch energiepact”, zeggen Temmerman en Beenders. “Dat pact moet een duidelijke, gezamenlijke energievisie van de verschillende overheden bevatten. Elke investeerder, elke burger en elk bedrijf moet weten waar hij de komende decennia aan toe is. Het energiepact moest er volgens het regeerakkoord eind 2015 al liggen. Intussen zijn we twee jaar verder en er zit nog steeds geen schot in de zaak. Blijkbaar vinden onze regeringen dit geen prioriteit.”

 

“De verantwoordelijkheid van onze ministers om de toekomst hernieuwbaar te maken is enorm. Wanneer gaan ze deze eindelijk serieus nemen?”, besluiten Temmerman en Beenders. “Minister Tommelein zegt vandaag dat de toekomst hernieuwbaar is, maar zaait tegelijk opnieuw twijfel over de sluitingsdatum van de kerncentrales. Zo zet hij de hernieuwbare toekomst op de helling in plaats van eraan bij te dragen.”

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel