Unanieme steun voor voorstel sp.a: “Personen met een handicap krijgen eindelijk waar ze recht op hebben”

 

Door vertragingen bij de overheidsdienst voor Personen met een Handicap moeten sommigen mensen erg lang wachten op een verhoogde uitkering. “Het gaat om uitkeringen waar mensen met een handicap recht op hebben, maar waar ze vaak maandenlang op moesten wachten”, zegt Kamerlid Karin Jiroflée.

 

In sommige gevallen betaalt de overheid een hogere uitkering uit, wanneer bij een medisch onderzoek wordt vastgesteld dat de situatie van de persoon in kwestie zich niet stabiliseert maar verergert.  “Die verhoogde tegemoetkomingen laten soms maanden op zich wachten”, zegt Jiroflée. “Terwijl het hier wel gaat om een recht van de persoon in kwestie.”


Het voorstel van sp.a past de reglementering aan. Voortaan kan een persoon met een handicap nooit nog een verhoogde tegemoetkoming waar hij of zij recht op heeft, mislopen. Dus indien de medische herziening in vertraging, een verhoging van de uitkering inhoudt, krijgen de mensen die verhoging van de uitkering met terugwerkende kracht. Namelijk vanaf de maand dat de herziening normaal zou hebben plaatsgevonden.

 
Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel