Uplace: wake up-call voor Vlaamse regering

“Met de vernietiging van de bouwvergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wordt bewaarheid waar al zo vaak voor gewaarschuwd is. Uplace is verzeild geraakt in een uitzichtloos juridisch moeras. Laat dit een wake-up call zijn voor de Vlaamse regering en Bart Verhaeghe. Hoeveel tijd en geld wil men nog verspillen aan een project waarvoor het draagvlak inmiddels tot nul  is herleid?”, zeggen sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke en Vlaams Parlementslid Katia Segers. “Uplace is een slecht project: het zorgt voor meer files, voor meer luchtvervuiling en is nefast voor de kleinhandel in de omliggende handelskernen. Men kan dit kreupel paard niet eindeloos blijven oplappen. Het is beter om het te laten inslapen en eindelijk werk te maken van een toekomstgerichte invulling van de site onder het viaduct van Vilvoorde.” 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel