Van den Bossche zoekt meerderheid om isoleercel voor jongeren te bannen

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) wil de andere partijen in het parlement overtuigen om mee te streven naar een verbod op isolatie en fixatie voor jongeren onder de zestien. Dat zei ze na de studiedag ‘Jeugdhulpverlening zonder dwang’, waar zo’n 150 academici en mensen uit de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg op zoek gingen naar alternatieven voor de isoleercel. ‘Een op de vijf jongeren in de gemeenschapsinstellingen wordt vroeg of laat geconfronteerd met dwangmaatregelen zoals isolatie’, zegt Van den Bossche. ‘Dat maakt hen zelden beter, integendeel. Voorbeelden in Vlaanderen en elders tonen aan dat het anders kan. Laten we daar werk van maken, in het belang van alle jongeren die hulp nodig hebben en van de mensen die hen verzorgen.’

Van den Bossche organiseerde vandaag samen met het Kollectief zonder dwang een tweede studiedag over het thema. Ondertussen hebben al 850 mensen, veelal mensen uit de sector zelf, de vraag onderschreven om tot een verbod op isolatie in de jeugdhulp te komen. Op de studiedag vandaag werd aan de hand van getuigenissen en onderzoeksbevindingen nagegaan welke alternatieven er mogelijk zijn. Zo blijkt een aanpak waarin de relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal wordt gezet in plaats van regels en procedures, veelbelovende resultaten op te leveren. In het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle is men er op minder dan een jaar tijd in geslaagd het aantal isolaties en het aantal gevallen van agressie met respectievelijk 56 procent en 44 procent te doen dalen. Ook de zogenaamde seclusion area in PC Bethaniënhuis, waar ingezet wordt op nabijheid en een andere inrichting van ruimte, zorgde op korte tijd voor de helft minder isolaties.

“Er zijn tal van voorbeelden van hoe we zorgverleners de mogelijkheden kunnen bieden het anders aan te pakken”, zegt Van den Bossche. “Ook architecturale ingrepen kunnen bijvoorbeeld grote resultaten opleveren. Zowel in Vlaanderen als in landen als Noorwegen is bewezen dat we dwangmaatregelen en het gebruik van de isoleercel kunnen terugdringen en zelfs bannen, als we maar werken aan alternatieven.En als Vlaanderen bereid is daar ook in te investeren. Laten we uitgaan van wat mogelijk is en samen werk maken van een verbod op isolatie van jongeren.” 

Van den Bossche zal op basis van de bevindingen van de twee studiedagen een conceptnota neerleggen in het Vlaams parlement en op basis daarvan hoorzittingen vragen. “Ik roep de parlementsleden van andere partijen op om daar met open blik aan mee te werken, los van wie deel uitmaakt van de meerderheid en wie van de oppositie”, zegt Van den Bossche. “Als we allemaal het belang van onze jongeren en de mensen in de jeugdhulp voor ogen houden, geloof ik dat we grote stappen vooruit kunnen zetten en op niet al te lange termijn tot een verbod op isolatie en fixatie kunnen komen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel