“Van Overtveldt en zijn rijkenregering bedotten de mensen”

 

Van 8 miljard naar 4 miljard in een handomdraai. sp.a-voorzitter John Crombez is niet te spreken over de valse voorstelling dat het begrotingstekort ‘wegsmelt als sneeuw voor de zon’. “De realiteit is heel wat anders dan wat de regering de mensen van dit land wil doen geloven”, zegt Crombez. “En die realiteit is dat ze het miljardengat niet kan en wil dichten omdat ze multinationals, diamantairs en superrijken blijft beschermen.”

 

“Dat het Monitoringcomité het gat van 8 miljard plots herleidt naar 4 miljard komt omdat het de cijfers van minister Johan Van Overtveldt zonder verpinken overneemt”, zegt Crombez. “Het Monitoringcomité hangt rechtstreeks af van de minister en komt nu met een rapport dat afwijkt van twee onafhankelijke instellingen: de Europese Commissie en het Planbureau. Die twee instellingen hebben al verschillende keren de opgeklopte cijfers van Van Overtveldt verworpen.”

“De Commissie en het Planbureau hebben er ook al meermaals op gehamerd dat de tax shift niet gefinancierd is. Bovendien wijzen ze erop dat verschillende fiscale opbrengsten - minstens voor 2 miljard euro - éénmalig zijn en je die dus niet mag meerekenen. Maar het Monitoringcomité neemt de valse voorstelling van Van Overtveldt nu blijkbaar gewoon voor waar aan.”

“Het is glashelder: Van Overtveldt en zijn rijkenregering bedotten de mensen. Dat miljardengat is er en wordt elk jaar groter omdat ze dat helemaal niet wíllen dichtrijden. Het is het perfecte excuus om nog maar eens de facturen van de mensen te verhogen en te besparen in onze sociale zekerheid, zoals in de pensioenen of onze gezondheidszorg. Opnieuw zullen het dezelfden zijn die betalen. Dat is al drie jaar het geval en dat zal nu niet anders zijn.”

“De reden waarom Van Overtveldt en deze regering dat doen is simpel: omdat ze de multinationals, de superrijken en de diamantairs koste wat het kost willen blijven beschermen. Die lobby haalt slag na slag thuis. Vorige week nog weigerde de minister zelfs een fiscale vluchtweg voor multinationals te sluiten. Nochtans volstaat een brief naar de OESO om ervoor te zorgen dat multinationals niet langer belastingen ontwijken.”

sp.a vraagt dat de échte cijfers op tafel komen. Crombez: “Als de regering met misleidende cijfers wil doen alsof de begrotingscontrole een walk in the park wordt, dan worden werknemers en gezinnen opnieuw het slachtoffer en zullen multinationals, superrijken en diamantairs opnieuw breeduit lachen.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel