Vandenbroucke: 'Hou grote schoonmaak in energiedistributie in plaats van operatie schone schijn'

“In plaats van te bekvechten over het vaderschap van de hervormingen bij Infrax en Eandis, zouden Open VLD en CD&V beter hun schouders zetten onder een échte fusie-operatie bij de distributienetbeheerders die leidt tot minder structuren, minder mandaten en meer transparantie”, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. “Het plan waarmee minister Tommelein vorige week uitpakte en waarvan Eandis- en Infraxvoorzitters Buysse en Dries nu het vaderschap claimen, is immers slechts een fusie light. Aan de elf energie-intercommunales onder Eandis en Infrax, en de rist financieringsintercommunales, wordt niet geraakt. Het kluwen van structuren bij de netbeheerders met hun meer dan duizend betaalde bestuursmandaten blijft gewoon bestaan. Ik heb de indruk dat er een operatie schone schijn aan de gang is, waarin ferme krantenkoppen moeten verhullen dat er wezenlijk weinig verandert.”  

“Ik roep de Vlaamse regering op om verder te gaan en ook in te grijpen in de onderliggende structuren van Infrax en Eandis. Het Vlaamse energie-distributienetbeheer moet van kop tot teen hervormd, gestroomlijnd en afgeslankt worden.”

Sp.a is voorstander van één distributienetbedrijf waarin alle intercommunales opgaan en het aantal bestuursmandaten wordt ingeperkt tot hooguit tien. Daarnaast wil sp.a dat coöperaties waaraan burgers participeren een volwaardige plaats krijgen aan de bestuurstafel. “Met een beursgang levert men de Vlaamse spaarder over aan de tanden van de financiële markten en zet men de speculatieve deur open van hier tot in China”, zegt Vandenbroucke, “bovendien zal dit de energiefactuur nog doen stijgen. Speculatieve aandeelhouders zijn uit op korte termijn gewin en verwachten stevige dividenden.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel