Vandenbroucke: "Hou info Staatsveiligheid uit handen van Homans"

De voogdij-minister van staatsveiligheid, justitieminister Geens, heeft duidelijk geen vertrouwen meer in de wijze waarop viceminister-president Liesbeth Homans omgaat met gevoelige informatie. Eigenlijk zegt Geens dat de handelswijze van Homans  de staatsveiligheid belemmert in de strijd tegen terreur.

Na de zeer uitzonderlijke communicatie van de Staatsveiligheid vorige week donderdag die gisteren herhaald werd in de commissie Bestuurszaken en de openlijke veroordeling van de demarches van minister Homans door mijn collega-fractieleiders Bart Somers en Koen Van den Heuvel, worden met de mededeling van Koen Geens voor de derde keer serieuze vraagtekens gezet bij de handelswijze van minister Homans.

In deze tijden waarin elke dag gestreden moet worden tegen terreur kunnen de Vlaamse en federale regering zich niet permitteren dat er nog maar de minste twijfel bestaat of een minister oordeelkundig omgaat met informatie van de Staatsveiligheid. Het is tijd dat de coalitiepartners van N-VA consequenties verbinden aan hun herhaaldelijke veroordeling van de handelswijze van minister Homans.

Ik stel voor dat alle informatie van de Staatsveiligheid die relevant is voor de Vlaamse regering, enkel en alleen nog wordt overgemaakt aan minister-president Geert Bourgeois. Er mag geen snipper papier met gevoelige info nog door de handen van minister Homans gaan. Dat is een risico dat we niet meer kunnen nemen.

 


 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel