'Vele klachten bij ombudsman zijn gevolg van oneerlijke energiefactuur'

Vlaams parlementslid Rob Beenders is niet verbaasd dat het aantal klachten bij de Ombudsman voor energie met 30 procent is toegenomen. "Natuurlijk weten de mensen dat de regering hun energiefactuur op een oneerlijke manier de hoogte in jaagt", zegt Beenders. "De Turteltaks, de btw-verhoging, de afschaffing van de gratis stroom... Het zijn altijd dezelfen die getroffen worden. Uiteraard verzetten mensen zich daartegen." Sp.a pleit voor een hervorming van de energiefactuur, waarbij kleine, zuinige verbruikers minder betalen en grote luxeverbruikers meer.

In totaal heeft de ombudsdienst vorig jaar 5.526 klachten ontvangen, tegenover 4.211 klachten in 2015. Dat is 30% meer en volgens de ombudsman vooral te wijten aan de forse stijging van de elektriciteitsfactuur zoals de BTW verhoging, invoering Turteltaks en de afschaffing van de gratis stroom.

Ook in 2017 stijgt de gemiddelde stroomfactuur van Vlaamse gezinnen en KMO’s met nog eens 50 euro voor een gezin met een normaal verbruik . Ook de Turteltaks zal omwille van indexering stijgen van 100 euro naar 103 euro voor een gemiddeld gezin.
Gezinnen en KMO’s die in 2016 hebben ingezet op minder stroomverbruik krijgen in 2017 een mooie beloning: nl een hogere stroomfactuur. Begrijpe wie kan. Logisch dat mensen vragen hebben en contact opnemen met de ombudsman omdat ze niet begrijpen dat ze door minder verbruik een hogere factuur krijgen.

 

1. Wie weinig verbruikt betaalt minder, wie veel verbruikt betaalt meer.

Elke alleenstaande of elk gezin heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig om comfortabel te kunnen leven. Veel mensen proberen zuinig om te springen met energie, maar onder een bepaald verbruik is het niet mogelijk om nog verder te besparen. Deze mensen voelen de opeenvolgende stijgingen van de energiefactuur het hardst. Daarom pleit sp.a om de energiebelastingen progressief te laten oplopen naarmate het verbruik stijgt. 

2. BTW-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent

Energie is een basisbehoefte. Daarom vindt sp.a dat het btw-tarief op energie opnieuw omlaag moet, zoals onder de vorige regering het geval was.

3. Voor de andere taksen komt er een nultarief voor het basisverbruik en een hoger tarief voor het luxeverbruik.

Naast de btw bestaat ongeveer 40 procent van de energiefactuur uit heffingen en vergoedingen voor openbaredienstverplichtingen. Het gaat onder meer om de Turteltaks, de energiebijdrage, de federale bijdrage elektriciteit, bijdragen voor het sociaal energiebeleid, het ecologisch energiebeleid, de straatverlichting, de financiering van de offshore windparken… Sp.a stelt voor om die taksen, die nu ofwel forfaitair (Turteltaks) ofwel per verbruikte kilowattuur (alle andere) worden aangerekend, voortaan via een getrapt systeem aan te rekenen: voor een noodzakelijk basisverbruik komt er een nultarief, dat wordt gecompenseerd door een hoger tarief voor wie onnodig veel verbruikt.

Sp.a heeft een voorstel ingediend en vraagt de Vlaamse regering om de VREG op basis van de gegevens waarover de netbeheerders beschikken, een becijferd voorstel te laten maken van hoe een progressief tarief er in realiteit uit zou kunnen zien, gebaseerd op de bovengenoemde principes.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel