Verbod op kernwapens? Het is nu of nooit.

“Je kan niet pleiten voor een drooglegging en tegelijk je kelder vullen met bier.”

 

 

Vandaag ligt in New York een internationaal verbodsverdrag op kernwapens open ter ondertekening. Dit verdrag verbiedt het gebruik, het bezit en de ontwikkeling van kernwapens. Het is het resultaat van een samenwerking tussen 122 lidstaten van de Verenigde Naties.

sp.a roept de regering op om dit verdrag te ondertekenen en te ratificeren. “Voor het eerst in het nucleair tijdperk werden multilaterale onderhandelingen opgestart om kernwapens te verbieden en met succes”, zegt Dirk Van der Maelen. “Helaas was onze regering niet aanwezig op de onderhandelingen voor het verdrag in New York deze zomer en toont ze geen enkele intentie om het verdrag te ondertekenen. Die houding is tegenstrijdig met de verklaringen uit het regeerakkoord1.”

“We vragen de regering om zich vooralsnog klaar en duidelijk uit te spreken over kernwapens. De regering toont zich op het publieke forum namelijk een groot voorstander van de verwijdering van kernwapens, maar achter de schermen aanvaardt ze kritiekloos dat de VS in 2020 een modernisering van de kernwapens in Kleine Brogel doorvoert. Dat is een onhoudbare tegenstelling: Je kan niet pleiten voor een drooglegging en tegelijk je kelder vullen met bier”, zegt Van der Maelen.  “We willen dat de regering een einde maakt aan die dubbelzinnige houding en deze historische kans aangrijpt om de mooie beloftes uit het regeerakkoord waar te maken. Teken het verdrag en verwijder de kernwapens. Het is nu of nooit.”

“De regering volgt het NAVO-standpunt en zweert bij een geleidelijke verwijdering in samenwerking met de kernwapenstaten. Deze strategie is al in voege sinds 1968. Die aanpak heeft lang zijn nut bewezen, maar sinds enkele jaren is de rek er helemaal uit. Het aantal kernwapenstaten is alleen maar toegenomen, met Noord-Korea als laatste nieuwkomer. Trump heeft aangekondigd dat hij niet zal doorgaan met de afbouw van zijn kernwapenarsenaal, wel integendeel.  De afbouwstrategie is een afwachtstrategie geworden. de regering moet ophouden met zich achter de NAVO te verstoppen en moet de daad bij het woord voegen. Canada en Griekenland, twee NAVO-lidstaten, hebben hun kernwapens al vrijwillig laten verwijderen. De regering hoeft dus geen koudwatervrees te hebben”, besluit Van der Maelen. 

1In het federaal regeerakkoord (p.189) staat dat ons land zal blijven ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik of buitensporig effect op burgers.

 

             

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel