Vlaamse meerjarenbegroting in het rood door federale tax shift

Jan Bertels: 'Tommelein en Bourgeois lopen gedwee aan de Belgische leiband'

Uit de meerjarenraming van de Vlaamse regering blijkt dat de begroting van Geert Bourgeois en Bart Tommelein afstevent op een tekort van een half miljard euro in 2019, onder meer als gevolg van de federale tax shift.

“De regering blijft halsstarrig vasthouden aan haar fabeltje dat de kosten van Oosterweel en de ziekenhuisfinanciering geen impact hebben op het begrotingsresultaat”, zegt sp.a-begrotingsspecialist Jan Bertels. “Tal van instanties, waaronder het rekenhof, hebben er al op gewezen dat de realiteit is dat de Vlaamse begroting in het rood gaat. Maar Bourgeois en Tommelein doen alsof er niets aan de hand is. Het wordt een beetje ridicuul. Als er in een voetbalmatch niet gescoord wordt, ga je achteraf thuis toch ook niet vertellen dat je ploeg gewonnen heeft? Deze regering eindigt in 2019 met een half miljard tekort. Daar kunnen goeie redenen voor zijn, maar leg het dan uit in  de plaats van het licht van de zon te ontkennen.”

Wat de Vlaamse regering nu wel zwart op wit toegeeft, is dat de federale tax shift een zware impact heeft op de Vlaamse begroting. Door de onkunde van federaal minister Van Overtvelt, die met zijn niet-gefinancierde tax shift gratis geld meent te kunnen uitdelen, stevent Vlaanderen in 2019 af op een minderinkomst van een half miljard euro en in 2022 zelf van 875 miljoen euro. “De Vlaamse ministers laten de federale regering dus doodgemoedereerd in hun kas graaien”, stelt Bertels vast. “Dat zorgt ervoor dat de Vlaamse begroting in het rood gaat, terwijl ze zich ook zouden kunnen verzetten tegen het federale beleid. Maar neen, deze eerste Vlaamse regering die geleid wordt door een Vlaams-nationalist, kiest ervoor gedwee aan de leiband te lopen van de Belgische schoonmoeder. Dat is geen beleid voor de Vlamingen, maar tegen de Vlamingen. Het beste bewijs dat dit beleid niet werkt, is dat de economische groei ook in de eigen vooruitzichten van de Vlaamse regering ondermaats blijft. De Vlaamse regering stuurt de ene factuur na de andere naar de Vlaamse gezinnen, slaagt er dan nog niet in om de rekeningen uit het rood te houden en zorgt er niet eens voor dat er licht is aan het einde van de tunnel.”

U vindt de Vlaamse meerjarenraming in bijlage.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel