Vlaamse regering moet herbeginnen met hervorming kinderbijslag

Armoederisico stijgt voor eenoudergezinnen en gezinnen met twee kinderen

De Vlaamse regering heeft de evolutie van de armoedecijfers als gevolg van haar hervorming van de kinderbijslag te rooskleurig ingeschat. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centrum voor Sociaal Beleid van de universiteit Antwerpen. ‘Voor ons staat of valt de hele hervorming met de impact op de armoede’, zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Freya Van den Bossche. ‘Nu blijkt dat de armoede voor flink wat groepen stijgt, waaronder gezinnen met twee kinderen en eenoudergezinnen, moet de Vlaamse regering opnieuw beginnen.’

De regering ging bij de voorstelling van de hervormde kinderbijslag prat op een significante daling van de armoede bij alle gezinnen. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat dat helemaal niet klopt. De daling van het armoederisico was voor de Vlaamse regering en vooral voor CD&V-minister Jo Vandeurzen dé trofee van het nachtelijke compromis dat de Vlaamse regering zaterdag sloot. “Die trofee mag terug in de kast”, zegt Freya Van den Bossche. "De regering moet opnieuw beginnen."

Ook voor sp.a is de vraag of de armoede al dan niet daalt erg belangrijk in de beoordeling van deze hervorming. Nu blijkt dat de inschatting van de regering te rooskleurig is, is er dan ook maar één conclusie mogelijk: de regering moet opnieuw rond de tafel gaan zitten om haar hervorming bij te sturen, zodat de doelstelling om de armoede te laten dalen overeind blijft.

U vindt de cijfers op de link hieronder en in bijlage. Die berekeningen houden trouwens nog geen rekening met de beslissing van de Vlaamse regering om de bestaande kinderbijslag voor de tweede keer op rij niet te indexeren. Daardoor stijgt de armoede nu al en zal de impact op de inschatting van de armoede in het nieuwe systeem nog groter zijn. Sp.a steunt dan ook de vraag van het centrum voor sociaal beleid om een grondige armoedetoets toe te passen op de vernieuwde kinderbijslag. 

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/Persbericht_Bea%20Cantillon_CentrumvoorSociaalBeleid.pdf 

   

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel