Vlaamse Regering schaft milieutoezicht op meer dan 75.000 bedrijven af

Bruno Tobback: “Zelfs veiligheid en gezondheid van burgers geen kerntaak meer”

Sp.a roept Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege op om de 75.000 bedrijven die een milieuvergunning van klasse 2 hebben, op een ernstige wijze te controleren en die taak niet af te schuiven op de gemeenten. “Het is haar belangrijkste opdracht om de veiligheid en de gezondheid van alle burgers te garanderen”, zegt volksvertegenwoordiger Bruno Tobback. “Door dat werk aan de gemeenten te laten, zullen de bedrijven in kwestie nauwelijks nog gecontroleerd worden. Dat stelde Schauvliege amper twee jaar geleden zelf vast. Net daarom hevelde ze die taak over naar de Vlaamse overheid. Nu draait ze de klok terug en zadelt ze gemeenten én burgers op met grote risico’s.”  

In een vernietigend rapport maakt de Vlaamse Ombudsman brandhout van de beslissing van de Vlaamse regering om het preventief toezicht op klasse 2-milieuvergunningen door te schuiven naar de gemeentebesturen. Onder klasse 2 vallen o.m. een aantal petrochemische installaties, maar ook varkensbedrijven tot 1000 dieren, lozingen van bedrijfsafvalwater tot 100m3/u, verbranding van biomassa, opslag van brandbare vloeistoffen tot 5.000.000 liter en inrichtingen waar krokodillen of gifslangen worden gehouden of verkocht. Het gaat in totaal om zo’n 75.000 bedrijven in heel Vlaanderen.

Tot 2014 was het toezicht op die bedrijven in handen van de gemeenten, maar al in 2012 erkende toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege dat die controle mank liep.  De bedrijven werden nauwelijks gecontroleerd, en in 2014 besliste de regering om het toezicht naar Vlaanderen over te hevelen.

Welgeteld één jaar later, in juni 2015, beslist de minister  -nog altijd dezelfde Joke Schauvliege- om het toezicht toch terug naar de gemeenten door te schuiven.   

In zijn rapport van 11 maart noemt de Vlaamse Ombudsman het zonder meer ‘onbehoorlijk’ om deze opdracht zonder adequate middelen en mensen toe te wijzen aan lokale overheden, terwijl men zeer goed weet dat zij dit niet kunnen waarmaken. Volgens hem zullen de bedrijven hooguit één keer per 16 jaar zullen gecontroleerd worden, tenzij burgers zich de moeite getroosten om zelf keer op keer klachten in te dienen.

“De Ombudsman heeft gelijk als hij zegt dat deze beslissing eigenlijk betekent dat het toezicht op deze 75.000 bedrijven, die soms hinderlijk en soms schadelijk zijn, gewoon wordt afgeschaft”, zegt Tobback. “Het is bovendien hilarisch en cynisch tegelijk als men weet dat de bevoegde minister zélf zwart op wit nota’s heeft opgemaakt waarin aangetoond wordt dat het op deze manier eigenlijk niet kàn lukken. Het is nochtans één van de belangrijkste taken van de regering om de gezondheid en de veiligheid van haar burgers te garanderen. Voor deze regering is dat blijkbaar bijzaak.” Sp.a roept de regering dan ook met aandrang op om deze beslissing terug te draaien.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel