Vlaanderen niet klaar voor vergrijzing zonder extra investeringen

 

Er dreigt tegen 2030 een tekort van 9.400 rusthuisbedden als de Vlaamse Regering niet extra investeert in ouderenzorg.  Dat zegt sp.a-parlementslid Jan Bertels in navolging van het bericht dat er in de kustregio nu al een groot tekort is aan rusthuizen.

“Professor gerontologie Christel Geerts heeft gelijk dat een stevige investering in ouderenzorg zich opdringt”, zegt Jan Bertels. “Er is nood aan bijkomende bedden in rusthuizen (zoals ook zorgnet-icuro en andere actoren al herhaaldelijk lieten weten na de investeringsstop in 2016), maar ook aan investeringen in thuiszorg en mantelzorgers. De Vlaamse Regering heeft hier de middelen voor; ze laat nu - schande, gelet op de noden -, elk jaar tot 100 miljoen euro middelen voor welzijn, ouderenzorg onbenut, ongebruikt.”

Het aantal 80-plussers in Vlaanderen groeit enorm, ze zijn de sterkst groeiende bevolkingsgroep. Tegen 2030 zal 11 procent van de bevolking 80+ zijn, in tegenstelling tot 5 procent vandaag. Dat betekent ook dat het aantal zorgbehoevende 80+ers fel stijgt. Dat brengt een enorme extra nood aan rusthuisbedden met zich mee. Tot 9.390 bedden in 2030. De doelstellingen die de Vlaamse overheid nu vooropstelt voor het aantal plaatsen in rusthuizen zijn zwaar onvoldoende, stelt Jan Bertels vast.

“Beweren dat er in Vlaanderen geen wachtlijsten bestaan voor rusthuisbedden is het licht van de zon ontkennen”, zegt Jan Bertels. “Woonzorgcentra blijven nodig en zelfs in meerdere mate bij hoogbejaarden met meerdere zorgnoden. Vermaatschappelijking van zorg betekent niet dat de regering haar verantwoordelijkheid moet ontlopen.”

Naast het tekort aan rusthuisbedden blijft ook de betaalbaarheid een grote zorg, zegt Bertels, en ook hier laat de Vlaamse Regering het afweten daar de overheidsfinanciering veel te weinig wordt afgestemd op de toegenomen zorgzwaarte met hoge dagprijzen tot gevolg. Iedereen moet uitzicht hebben op een oude dag zonder financiële zorgen. Maar met facturen die oplopen tot 1.600 euro per maand is dat nu niet realistisch. sp.a herhaalt daarom haar voorstel om de maximumfactuur voor rusthuis in te voeren. De prijs van het rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dat het pensioen”, besluit Jan Bertels.  

 

De cijfers: 

 

Geplande bedden per 100 senioren

Aantal zorgbehoevenden per 100 senioren

Leeftijd

2017

2020

2030

65-74

1

3

3,5

3,5

75-79

4

6,5

6

5,5

80-84

12

17

17

17,5

85-89

23

36

37

42

90+

34

70

74

85

Tekort aan rusthuisbedden bij eenzelfde programmatie

1575

9390

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel