Voeg daad bij het woord en voer praktijktesten in

 

“Rijkelijk laat maar desalniettemin hoopgevend dat minister van Werk Kris Peeters zijn belofte nakomt en zegt dat zijn wetsontwerp klaar is om mystery calls mogelijk te maken”, zegt fractieleider voor sp.a Meryame Kitir.  “Praktijktesten of mystery calls alleen zijn geen wonderoplossing, maar wel noodzakelijk in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.  Het is één van de weinige concrete manieren om die discriminatie te achterhalen en de betrokken werkgevers ter verantwoording te roepen”, zegt Kitir.  “Hopelijk blijft het dit keer niet enkel bij mooie woorden.”

 

Uit recente cijfers van het Steunpunt WSE blijkt een bedroevend lage tewerkstellingsgraad bij mensen van allochtone origine. Bijna 75 procent van de mensen van Belgische origine is aan het werk. Terwijl maar 59 procent van mensen van allochtone origine aan de slag is. In het bijzonder in de centrumsteden is de kloof op de arbeidsmarkt tussen Belgen en niet-Belgen erg groot.

 

De meerderheid legde al in juli 2015 een resolutie neer waarin stond dat er nog voor eind december datzelfde jaar wetgevende initiatieven genomen zouden worden in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. “Sinds die resolutie hebben we echter van de regering amper initiatieven gezien om de discriminatie op de arbeidsmarkt effectief aan te pakken”, zegt Kitir.

 

“Er zijn al verschillende beloftes gedaan om de strijd tegen discriminatie aan te gaan. Ik hoop dat Kris Peeters dit keer de daad bij het woord voegt en het niet blijft bij communicatieve ballonnetjes. Minister Peeters kan in elk geval inspiratie putten  uit het voorstel dat mijn partij heeft ingediend en dat een duidelijk kader schetst voor de invoering van praktijktesten. In ons voorstel geven we de inspectie meteen de bevoegdheid om gerichte, anonieme inspecties te doen om in geval van discriminatie meteen naar de rechtbank te stappen. Dat is efficiënter, minder tijdrovend en heeft een veel sterker ontradend effect”, zegt Meryame Kitir.

 

“Ik reken er op dat minister Peeters zijn wetsontwerp snel ter stemming in het parlement voorlegt”, besluit Kitir.


 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel