Voer een onderwijshervorming door die er toe doet in plaats van haastwerk

Minister Crevits slaat zichzelf op de borst deze ochtend dat ze de zogenaamde modernisering van het secundair onderwijs willens nillens zal doorvoeren in 2018, ook al is iedereen in het veld ervan overtuigd dat essentiële puzzelstukjes ontbreken. In plaats van om electorale redenen in het verkiezingsjaar te willen uitpakken met een non-hervorming, zou de minister beter kiezen voor een hervorming die de ongelijkheid in ons Vlaams onderwijs echt aanpakt, aldus sp.a- onderwijsexperte en Vlaams parlementslid  Caroline Gennez.

Uit onderzoek van de KULeuven en de UCL blijkt dat de ongelijkheid in ons onderwijs nog steeds ontstellend hoog is. Afkomst bepaalt nog steeds in hoge mate de toekomst van onze leerlingen en dat blijft voor sp.a onaanvaardbaar. Daarom werd jaren terug beslist tot een grondige hervorming van het secundair onderwijs waardoor de lat voor iedereen omhoog zou gaan en de kloof tussen leerlingen kleiner moest worden. Helaas werd deze hervorming, onder druk van N-VA en tegen de wil van het overgrote deel van het onderwijsveld, herleid tot een minimale opsmukoperatie. Als de minister nu zelfs niet wil wachten op de nieuwe eindtermen dient zich in 2018 een volledig lege doos aan. En dat is een compleet gemiste kans voor leerlingen en leerkrachten, aldus Gennez.

 

Dat de minister de vertraging in het eindtermendebat bovendien in de schoenen van het parlement probeert te schuiven, is niet echt kies. De minister lijkt te zijn vergeten dat haar kabinet betrokken is bij de vast gelopen besprekingen, meer zelfs haar kabinet houdt de pen vast. "Het is net de besluiteloosheid binnen de meerderheid die voor vertraging zorgt en dat frustreert ons al maanden. Wij hebben ons als sp.a steeds constructief opgesteld om mee een breed draagvlak uit te bouwen voor de nieuwe eindtermen maar dan moet de methode van minister en meerderheidspartijen wel compleet anders", zo besluit Caroline Gennez.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel