Voor een eerlijke, eenvoudige en sterke sociale zekerheid

John Crombez en Monica De Coninck trekken aan de alarmbel

 

 

Op het moment dat de uitdagingen voor de toekomst groter zijn dan ooit - denk maar aan de toenemende vergrijzing - vergt dat een ernstig debat. Zowel om onze sociale zekerheid efficiënter en eerlijker te maken, maar ook om de financiering ervan te verzekeren in de toekomst.

 

En precies nu zet deze regering de financiering van de sociale zekerheid op losse schroeven. Meer nog, het wetsontwerp dat vanmiddag in het parlement voorligt, is niets minder dan een historische trendbreuk in de geschiedenis.

 

Terwijl onze sociale zekerheid historisch is opgebouwd vanuit objectieve sociale noden (grotere noden = grotere dotatie), maakt de regering met dit wetsontwerp die noden nu ondergeschikt aan begrotingsdoelstellingen. Simpeler gezegd: als de inkomsten tegenvallen, dan zal de sociale zekerheid moeten bijpassen. U leest het goed: de sociale zekerheid wordt zo onderdeel van de overheidssanering. Met een minister van Financiën die zich keer op keer misrekent (of is dat gewoon een N-VA-systematiek om onze sociale zekerheid uit te hollen?), belooft dat weinig goeds.

 

Daarom trekken sp.a-voorzitter John Crombez en Kamerlid Monica De Coninck vandaag aan de alarmbel. Zo’n systeem maakt immers de weg vrij naar een Angelsaksisch model waarbij uitstekende zorg enkel voorzien wordt voor wie het kan betalen; een goed pensioen enkel voor wie het zelf bij elkaar heeft gespaard; geen bescherming is bij het verliezen van je job.

 

Dit is schuldig verzuim. Hoe we onze sociale zekerheid eerlijker en efficiënter maken én hoe we ze financieren in de toekomst, vraagt op z’n minst een ernstig debat. sp.a wil een nieuw sociaal pact - met alle belanghebbenden - dat het systeem van onze verzorgingsstaat vrijwaart voor iedereen, in plaats van ze gewoon af te schaffen zoals nu dreigt te gebeuren.

 

Vanmiddag staat  in de Kamer de eindstemming van het regeringsontwerp geagendeerd. sp.a zal ter amendementen indienen en voorstellen om het wetsontwerp naar de Raad van State te sturen voor extra advies. Het gratuit onderuithalen van de sociale zekerheid laten wij niet zomaar passeren.

 

Hieronder vindt u de integrale nota die John Crombez en Monica De Coninck vanmiddag hebben voorgesteld. 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel