Voorstel De Block over ziekte-uitkeringen is zout in open wonde strooien

 

sp.a is niet te spreken over de maatregel van minister Maggie De Block om ziekte-uitkeringen op een andere manier te berekenen.  Zo wil de minister de anciënniteitspremies niet meer laten meetellen in de berekening. Ook de toeslagen van overuren zullen minder meegerekend worden. “In plaats van de oorzaken weg te nemen van de stijgende uitgaven door arbeidsongeschiktheid, pakt de regering de meest kwetsbaren  aan.  Dat is zout in een open wonde strooien”, zeggen Meryame Kitir en Monica De Coninck.

Naast de nieuwe berekening van de uitkeringen, wordt ook niet meer gekeken naar het laatste loon van vóór de ziekte maar naar het loon van twee kwartalen voordien.  Op die manier ontstaat een complex kluwen waarbij de uitbetalingsinstellingen niet tijdig over de correcte gegevens zullen beschikken om de uitkeringen correct te berekenen.

Precies bij mensen die arbeidsongeschikt zijn en zware medische kosten hebben, wordt de uitkering verder verlaagd.  Het remgeld voor hen is een viervoud van iemand die niet arbeidsongeschikt is, zo blijkt uit een studie van de socialistische mutualiteit  (531 euro per jaar tov 138 euro). “Van mensen die dus al zwaar getroffen worden door bijkomende kosten wordt de uitkering nog verder verlaagd”, zegt Monica De Coninck.  “Dat is des te erger omdat de regering niets doet om de oorzaken van de stijgende uitgaven voor arbeidsongeschiktheid weg te werken. De voorstellen rond ‘wendbaar werk’ die resulteren in meer flexibiliteit en bijkomende uren zullen alleen het omgekeerde effect hebben”, vult Kitir aan.

Eind 2014 al dienden Monica de Coninck en Meryame Kitir zelf een wetsvoorstel in om het voor langdurig zieken gemakkelijker te maken om terug aan de slag te gaan of om hun werk te behouden.  In het bijzonder voor mensen met een chronische ziekte.  Voor deze mensen zou de erkenning van arbeidsongeschiktheid lopen voor gans de verwachte duur van de aandoening – ook als ze tussentijds werken – en zou de werkgever niet telkens het gewaarborgd loon moeten betalen bij afwezigheid. In de plaats zou het Riziv een uitkering betalen met een stuk toeslag van de werkgever. “Het zag er even naar uit dat ons voorstel zou worden overgenomen door minister De Block, maar wij vernemen nu dat er finaal toch niets mee zou gebeuren. Dat is echt jammer.”

“Het voorstel dat N-VA vandaag aankondigt om mensen die een jaar ziek zijn een beperkt aantal uren ‘flexi-jobs’ te laten uitvoeren is al helemaal te gek voor woorden”, gaan Kitir en De Coninck verder.  “Bij het hervatten van het werk moet steeds bekeken worden of dat te rijmen is met de gezondheidstoestand. Dat is uiteraard onmogelijk als deze mensen bij wisselende werkgevers en op zeer wisselende momenten voor verschillende taken aan de slag zouden gaan. Een goede re-integratie van langdurig zieken vergt juist stabiliteit. Dit soort ballonnetjes kunnen we missen als kiespijn.” 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel