Voorstel N-VA ruikt naar flexijobs voor langdurig zieken

 

Vaak hebben langdurig zieken de wil en de goesting om weer te gaan werken na een therapie of behandeling. “Goed dat er wordt nagedacht over manieren om hen het werk te laten hervatten als ze daar klaar voor zijn”, zegt Monica De Coninck. “Maar het voorstel van N-VA ruikt naar flexijobs voor langdurig zieken.”

 

“N-VA wekt met het voorstel de indruk dat zieken vlotjes en flexibel een dag of een aantal uren terug aan het werk kunnen. Waar en wanneer ze zullen moeten werken, is niet duidelijk”, zegt Monica De Coninck. “Of dat al dan niet met behoud van de uitkering is evenmin.” Vandaag moet een adviserend geneesheer vooraf nagaan of de deeltijdse tewerkstelling te rijmen valt met de gezondheidstoestand. “Ik vrees dat in het voorstel van N-VA mensen verschillende uren bij verschillende werkgevers aan de slag zullen gaan, of opgeroepen zullen worden. En dat zonder voorafgaande screening door een arts Dit is niet de manier om mensen na een langdurige ziekte terug aan het werk te helpen.”

 

Nochtans zijn er wel mogelijkheden om langdurig zieken het werk langzaam terug te laten hervatten. sp.a diende een wetsvoorstel in waardoor niet alleen de werknemer er op vooruit gaat, maar ook de werkgever wint.

 

Vandaag kan een langdurig zieke stelselmatig weer aan het werk wanneer hij voldoet aan een aantal voorwaarden, maar in de praktijk is dat niet altijd zo makkelijk. “Werkgevers deinzen er vaak voor terug”, legt Monica De Coninck uit, “omdat ze dan weer gewaarborgd loon moeten uitbetalen wanneer die zieke hervalt. Dat willen we deels oplossen: de periodes dat de werknemer niet werkt, worden opgevangen door de sociale zekerheid.” Een win-win-situatie dus.

 

Het voordeel voor de werknemer is – hoewel hij officieel arbeidsongeschikt is – toch (deeltijds) weer aan de slag kan als hij dat wil, zonder dat de werkgever er zijn broek aan scheurt of zonder dat de geneesheer telkens tussenbeide moet komen. Zo’n statuut zou 1 of 1,5 jaar kunnen duren.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel