Vragenlijsten De Block voor langdurig zieken: “Pleister op houten been”(Kitir)

 

 

Ons land telt een record aantal langdurig zieken: meer dan 415.000 zo blijkt uit de meest recente cijfers van het RIZIV.  Bovendien krijgt niet minder dan 68 procent van de langdurig zieken die in een re-integratietraject zitten om opnieuw aan het werk te gaan, zijn ontslag. De Block wil nu de langdurig zieke werknemers confronteren met een nieuwe vragenlijst omdat de vragenlijst van de mutualiteiten onvoldoende betrouwbaar zouden zijn en om de langdurig zieke beter te begeleiden, zo zegt ze. “Dit is een pleister op een houten been. Op geen enkele manier bieden de vragenlijsten een antwoord op de essentie van dit belangrijk maatschappelijk probleem”, zegt fractieleider voor sp.a Meryame Kitir. “Haar re-integratie traject is een ware ontslag-machine gebleken voor mensen die langdurig ziek zijn. Voorkomen dat mensen zonder boe of bah aan de deur gezet worden, daar zou haar prioriteit moeten liggen.  In plaats daarvan legt ze opnieuw de verantwoordelijkheid bij de zieke werknemer. Ongehoord.”

“Werknemers hebben nood aan ademruimte zodat ze niet langdurig uitvallen en hebben nood aan begeleiding om na een lange ziekte terug gemotiveerd terug aan het werk te gaan”, Kitir verder. “Het is duidelijk dat de re-integratietrajecten van de regering niet werken en hun doel compleet voorbij schieten. Het voorstel van De Block om met een vernieuwde vragenlijst te komen voor de patiënt, impliceert opnieuw dat de langdurig zieke onvoldoende initiatief neemt.  Terwijl we uit de cijfers leren dat de meeste langdurig zieken opnieuw aan de slag willen, maar in de meeste gevallen het deksel op de neus krijgen en met hun C4 naar huis worden gestuurd.”

sp.a pleit voor een re-integratieplan op basis van een positief personeelsbeleid. “De verantwoordelijkheid ligt bij werkgever en werknemer.  Er moet meer preventief gewerkt worden, zodat minder mensen uitvallen en de werkgever moet zich meer inzetten om desnoods (tijdelijk) aangepast werk te zoeken voor de langdurig zieke werknemer”, besluit Kitir.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel