Waterarmoede stijgt, maar waterscan amper toegepast

Sp.a vraagt Schauvliege om waterscan beter bekend te maken

Sinds ze bestaan zijn er in Vlaanderen amper 194 waterscans uitgevoerd. Dat bijkt uit cijfers die Rob Beenders opvroeg bij minister Schauvliege. “Waterscans kunnen gezinnen met betalingsmoeilijkheden helpen om hun waterfactuur onder controle te houden, bijvoorbeeld door verborgen lekken op te sporen. Er zijn in Vlaanderen 55.300 gezinnen die hun drinkwaterfactuur niet kunnen betalen, maar er wordt amper gebruik gemaakt van de scans." Sp.a vraagt minister Schauvliege om ervoor te zorgen dat alle gezinnen die er nood aan hebben een waterscan krijgen.  

Via een waterscan, ingevoerd in 2014, worden gezinnen aangezet om duurzamer om te gaan met water en om waterbesparende maatregelen te nemen. Wanneer iemand een waterscan aanvraagt, komt een medewerker van de drinkwatermaatschappij langs. Hij bespreekt onder meer het watergebruik van de klant, volgt de watermeterstand op, voert een beperkt nazicht uit van de werking van de watermeter en doet een rondgang in de woning om besparingsmogelijkheden te bespreken. De waterscanner geeft op basis van zijn vaststellingen advies aan de klant. Op basis van deze waterscan weet de klant welke maatregelen hij kan nemen om de waterfactuur te doen dalen.

Uit cijfers van Schauvliege blijkt dat in heel Vlaanderen in 2015 slechts 150 waterscans werden uitgevoerd. In 2014 waren dit amper 44 waterscans. In Limburg werd zelfs geen enkele waterscan uitgevoerd.

Volgens Rob Beenders kennen veel mensen het bestaan van een waterscan niet eens. "Er wordt veel te weinig promotie gemaakt voor de waterscans", zegt Beenders. "Minister Schauvliege voorziet sensibilisering via de campagne 'Goed geregeld = geld gespaard'. De campagne bestaat uit een campagnewebsite, affiches, folders, brochures en een filmpje. Dat is veel te beperkt."

Er zijn vandaag meer dan 55.000 gezinnen die hun waterfactuur niet kunnen betalen. Hun aantal zal enkel toenemen omdat de hervorming van de waterfactuur ervoor heeft gezorgd dat minstens 300.000 laagverbruikers tot 25% meer zullen moeten betalen voor hun drinkwater. Schauvliege moet volgens Beenders meer inzetten op promotie van de waterscan en moet in verhouding tot het aantal mensen in waterarmoede zelf middelen voorzien om de waterscans te financieren. "Er is een inhaalbeweging zodat het aantal mensen dat zijn waterfactuur niet kan betalen, afneemt", aldus Beenders.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel