“Werkcoaches in bedrijven kunnen al heel veel oplossen”

 

71 procent van de langdurig zieken die in een re-integratietraject willen stappen om opnieuw aan de slag te gaan bij hun werkgever, krijgen van de arbeidsgeneesheer te horen dat ze definitief ongeschikt zijn om hun werk weer op te nemen. “Het is duidelijk dat de reïntegratietrajecten van de regering niet werken”, zeggen Meryame Kitir en Monica De Coninck. “Nochtans kan het anders, maar dan wel op basis van een positief personeelsbeleid. Daarom ijveren wij al langer voor werkcoaches in bedrijven.”
 

Vakbonden en mutualiteiten verwijten de werkgevers dat ze hun best niet doen. Werkgevers zeggen dan weer te vaak dat mensen die lang out zijn, niet opnieuw willen werken. Vandaag lijken we op de arbeidsmarkt in een dovemansgesprek beland telkens het onderwerp ‘langdurig zieken op de arbeidsmarkt’ ter sprake komen. Dat nu blijkt dat 7 op de 10 langdurig zieken bij hun terugkeer gewoon ontslagen worden, zet aan tot nadenken. Het is ook een handige manier voor de werkgever om langdurig zieken zonder opzegvergoeding te ontslaan wegens medische overmacht.

 

“Het is duidelijk dat de reïntegratietrajecten van de regering niet werken”, zegt sp.a-Kamerlid Monica De Coninck. “Het verbaast me dan ook niet dat minister van Werk Kris Peeters een evaluatie vraagt van dit systeem. Vandaag is overduidelijk dat die trajecten niet gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: mensen na een lange afwezigheid weer snel en soepel aan het werk krijgen. Integendeel. Vandaag krijgen velen onder hen gewoon zonder vooropzeg hun C4. Zo zijn er steeds minder 50-plussers aan het werk, precies op een moment dat onze arbeidsmarkt nood heeft aan ervaren en geschoolde werknemers.”


sp.a dringt er al langer op aan om uit te gaan van een positief personeelsbeleid. En ja, dat kan, benadrukt Meryame Kitir. “Na onze Ronde van Vlaanderen over werk, hebben we voorgesteld om werkbaarheidsfondsen op te richten. Dat bestaat vandaag al in de chemiesector, én met groot succes. Elk bedrijf in die sector draagt bij. Waarom breiden we dat niet uit naar alle sectoren? Uit die pot kunnen werkgevers dan putten om maatgerichte acties rond werkbaar werk op te zetten. Want bedrijven hebben ook steun nodig in die zoektocht. Het is niet simpel om iemand zomaar te ‘moven’ van het magazijn naar een administratieve job. Dat vergt investeringen.” Daarnaast pleit sp.a ervoor om te investeren in werkcoaches per sector. “Die coaches zijn specialisten in hun domein. Zij kunnen werkgevers en vakbonden in bedrijven advies geven en begeleiden. Vandaag zien we dat de wil er vaak is om langdurig zieken weer op te nemen, maar men niet goed weet hoe eraan te beginnen. En dus gebeurt er meestal niks en zijn er alleen maar verliezers”, besluit De Coninck.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel