“Wijkgezondheidscentra na positieve audit nog beter ondersteunen”

De wijkgezondheidscentra kunnen vandaag opgelucht ademhalen en het werk verder zetten. In afwachting van een doorlichting voerde minister De Block een jaar geleden een moratorium in op de wijkgezondheidscentra (WGC’s).  De audit die klaarheid moest scheppen, werd gisteren  opgeleverd en toont dat het systeem van wijkgezondheidscentra goed en efficiënt werkt. Kamerlid voor sp.a Karin Jiroflée is tevreden dat minister De Block haar verzet staakt en dat de ongerustheid bij de wijkgezondheidscentra kan worden weggenomen. “Ik hoop dat de minister de wijkgezondheidscentra niet langer als een niche in de zorgsector ziet en werk maakt van een inhaalbeweging.”

De bevriezing van erkenningen van wijkgezondheidscentra (WGC) was een erg bekritiseerde maatregel van Minister De Block. Daarmee blokkeerde ze  de ontwikkeling van deze laagdrempelige zorgsector meer dan een jaar. In afwachting van de oplevering van de studie door KPMG - die bovendien een half jaar te laat werd opgeleverd -  bleven een reeks opstartende wijkgezondheidscentra lange tijd in het ongewisse. Nochtans houden de wijkgezondheidscentra een belangrijke maatschappelijke doelstelling voor ogen: ze leveren toegankelijke, nabije en betaalbare eerstelijnszorg. Tot die conclusie komt nu ook de onafhankelijke studie door KPMG die minister De Block vorige zomer bij KPMG bestelde. “Doodjammer dat de minister zoveel onzekerheid heeft gecreëerd het voorbije jaar, maar goed, de wijkgezondheidscentra kunnen verder. Dat is het belangrijkste. Goed dat ook de minister dat nu inziet.”

Nadat een eerdere studie van het federaal Kenniscentrum de performantie van de WGC’s al had aangetoond, kwam ook nog eens het Intermutualistisch Agentschap eind vorig jaar met een onderzoek waaruit bleek dat wijkgezondheidscentra niet duurder zijn voor de ziekteverzekering, dat ze goedkoper zijn voor de patiënt en dat ze kwalitatief hoogstaande zorg leveren.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel