"Zonnebanken niet meer van deze tijd"

Detiège en Jiroflée volgen advies Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad wil zonnebanken volledig verbieden. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters reageert terughoudend. Kamerleden voor sp.a Karin Jiroflée en Maya Detiège begrijpen die terughoudendheid niet. “Als we duizenden sterfgevallen kunnen vermijden, dan kunnen we niet anders dan naar een verbod op zonnebanken gaan. Er zijn tegenwoordig tal van gezonde alternatieven. Kris Peeters zou zijn energie beter stoppen in het omvormen van de zonnebanksector.”

 

Wie zijn huid bruiner wil krijgen, kan dat versneld door onder de zonnebank te gaan in zonnebankcentra, schoonheidssalons en soms ook in kapperszaken, fitnesscentra of (gemeentelijke) zwemcomplexen. Kunstmatige UV-straling is bewezen kankerverwekkend, zeker bij mensen met een gevoelig huidtype en bij jongeren. In 2002 kwamen er daarom al regels waarbij gebruikers duidelijk moest worden gewezen op gezondheidsrisico’s en waarbij -18-jarigen niet langer onder de zonnebank mochten. De Hoge Gezondheidsraad pleit nu voor een totaalverbod van zonnebanken. 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie en organisaties die strijden tegen kanker wijzen er al langer op dat bruinen onder de zonnebank even schadelijk is als tabak en asbest. Dat stemt toch tot nadenken en doet Detiège en Jiroflée pleiten voor een totaalverbod en een versnelde sluiting van de centra die blijvend in overtreding zijn en dus een regelrecht gevaar voor de volksgezondheid. “Vandaag zijn ook nieuwe, alternatieven in trek die geen gevaar vormen voor de gezondheid zoals ‘airbrush tanning’ en ‘bruinen zonder zon’. Veel vrouwen maken daar al gebruik van. Onbezonnen onder de zonnebank gaan, is niet meer van deze tijd.” Minister Peeters zou beter met de sector kijken hoe ze zich kunnen omvormen tot centra die niet schadelijk zijn voor de gezondheid”, zeggen Detiège en Jiroflée.  

 

 

21% van de Belgen gebruikte de zonnebank in 2013; daarvan gaat 13% meer dan 5 keer onder de blauwe lampen. Na controle van de administratie Economie bleken amper 7% in orde met de regelgeving. Het toelaten van minderjarigen en een gebrek aan toezicht op en registratie van de blootstellingstijden bleek een veel voorkomende inbreuk. Liefst 12% van de zonnebanken bleken ook intenser te te stralen dan de wettelijk toegelaten 0,3W/m². Het aantal controles gaat de voorbije jaren bovendien in dalende lijn wegens te weinig ambtenaren om de controles uit te voeren. In 2012 waren er bij de naar schatting 4000 zonnebankcentra 134 controles, in 2013 werd nog 94 keer gecontroleerd en vorig jaar zakte dat aantal naar 58 controles. Je zou daar bijna uit concluderen dat de controles worden afgebouwd. Dit kan niet meer voor Detiège en Jiroflée. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel