Zorgnood bij senioren stijgt. Regering laat hen in de steek.

 

 

“De nood aan thuiszorg neemt toe, het aantal gerealiseerde uren daalt. Dat is slecht nieuws voor patiënt én slecht nieuws voor personeel in de zorg”, zegt Conner Rousseau, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen. “Het is tijd om opnieuw te zorgen voor zorgzekerheid.”

 

We leven allemaal langer en dat is goed nieuws. Vandaag weten we dat Vlaanderen tegen 2035 2,2 miljoen 60-plussers zal tellen. Dat zijn er maar liefst 456.000 meer dan nu. Niet allemaal zullen ze meteen zorg nodig hebben (we leven ook langer gezonder), maar op basis van het huidige zorgprofiel van Statistiek Vlaanderen betekent dat jaarlijks 4.000 zorgbehoevende senioren extra. Omgerekend voor de periode 2020-2035 is dat zo maar eventjes 60.000 extra nieuwe zorgvragen in totaal.

 

Is onze zorg daarop voorzien? “Neen”, zegt Conner Rousseau.  “De Vlaamse ambities voor thuiszorg worden niet gehaald”, zegt Rousseau.  Op basis van bevolkingsprognoses berekent de Vlaamse overheid hoeveel uren er jaarlijks nodig zijn. Voor 2018 stond de teller op 23,5 miljoen uren, zo blijkt uit het jongste rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid.  Er werden maar 17,7 miljoen uren gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dat is 76%. Bovendien daalt het aantal uren dat effectief wordt gepresteerd tussen 2015 en 2017. En dat is niet de enige ondersteunende maatregel voor thuiszorg waar de overheid tekortschiet. Bovendien is er nood aan 371 dagverzorgingscentra, terwijl we er maar 295 hebben. Slechts 1 op 2 van de voorziene lokale dienstencentra is gerealiseerd. Stevige tekorten, zegt Conner Rousseau. “Op die manier laat deze Vlaamse regering senioren in de steek.”

 

We stellen dus vast dat de vraag naar thuiszorg toeneemt, maar dat de realisaties dalen. Dat is slecht nieuws voor de mensen die zorg nodig hebben, én slecht nieuws voor het personeel in de zorg. 


“Een rusthuis wordt er ook niet goedkoper op. Gemiddeld moet je 1.728 euro per maand neertellen voor een verblijf in een rusthuis. Daarom wordt er gezocht naar manieren om mensen langer thuis te houden en ook thuis te verzorgen. Maar precies daar wringt het schoentje”, zegt Conner Rousseau. 
“We moeten er alles aan doen om mensen zo lang en goed als mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving te verzorgen, want rusthuizen worden onbetaalbaar en wachtlijsten zijn lang.”

 

Onze voorstellen:

  • We houden zorg betaalbaar door het invoeren van een maximumfactuur in de ouderenzorg, waarbij de kosten nooit hoger mogen zijn dan het pensioen.  
  • Kwalitatieve zorg garanderen we via voldoende personeel. Met de aanwerving van 3.150 nieuwe personeelsleden werken we de achterstand weg, waardoor de werkdruk daalt en iedere rusthuisbewoner de gepaste zorg krijgt.
  • We voorzien een financieel groeipad in de thuiszorg waarmee we de impact van de vergrijzing opvangen en elke zorgprofessional opnieuw voldoende tijd geven om hun belangrijke  zorgtaken te verrichten.
  • We versterken de ondersteuning van mantelzorgers (zij die er zelf voor kiezen zorg te geven aan een naaste), ook financieel, zodat de keuze voor mantelzorg niet tot bijkomende financiële risico’s leidt. Wie zijn loopbaan on hold zet, om zelf voor een ander te zorgen, dat vinden wij ook werken.

 

Op die manier zorgen we voor zekerheid op een zorgeloze dag. Voor iedereen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel